Logo GelavisHA
10 minut čteníPublikováno 4. 4. 2024

Longevity Day – den, který máme navíc

Longevity a anti-agingové medicíně se, jakožto společnost CHEMPORT AG, věnujeme již několik desetiletí. Avšak v posledních letech jsme zaznamenali významný nárůst zájmu o obě tato témata, což nás přivedlo k myšlence uspořádat speciální událost zvanou ,,Longevity Day“, jejíž záměrem bylo přinést do světa anti-agingu a longevity více jasnosti, přesnosti a zejména hlubší pochopení. 

Co si pod názvem „Longevity Day” představit?

Při příležíležitosti letošního přestupného roku jsme uspořádali akci Longevity Day pro naše partnery a odborníky na poli estetické a anti-agingové medicíny a využili jsme 29.února jako symbolického „dne navíc”.

Longevity Day byl naplněný celodenním programem, který byl pojat velmi specificky a ojediněle. Tedy ve smyslu edukace, longevity stravy, ale také večerní relaxace a koncertu operní pěvkyně Evy Urbanové. Přednáškový blok byl obsahově rozmanitý a téma longevity pokryl vskutku rozsáhle. Jádrem celé akce pak byla prezentace nejnovějších vědeckých dat a informací ze světa anti-agingu a longevity. 

Longevity Clock 

Hlavní přednáškou vzdělávacího bloku byl příspěvek s názvem Longevity Clock prezentovaný MUDr. Lubomírem Exnerem, MBA, který se longevity věnuje již několik desetiletí. 

Proč název Longevity Clock? 

Protože právě pomocí vědecky podložených longevity principů a postupů, dokážeme sami významně ovlivnit a „natáhnout” tzv. strojek našeho času o mnoho let. 

Ale jak na to?

Data nám nelžou, a to ani ta o zkracování života…

Zpočátku byl představen tzv. Michigan University HENI Index (Health Environmental Nutritional Index), který vypočítává prospěšnou či škodlivou životní zátěž jedné porce zkonzumované potraviny v minutách na zdravý organismus. Například tedy i to, že 1 zkonzumovaný párek v rohlíku, odebere člověku zhruba 36 minut života. Naštěstí však existují i potraviny, které podobným způsobem dokáží každý den náš život o desítky minut prodloužit.

Dále byly také vyvráceny některé z mýtů, které jsou stále šířeny mezi populací, bohužel příliš často i tzv. nutričními poradci, výživovými odborníky či kouči životního stylu. Například, že rychlý metabolismus je dobrý metabolismus, že bílkovina je klíčovým aspektem zdravé a krásné postavy, že sacharidy vedou k předčasnému stárnutí a nebo také, že délka našeho života je ovládána primárně geny.

Gompertzův zákon umírání a tzv. ,,zanedbatelné stárnutí”

Dle faktů moderní anti-agingové medicíny je cílem longevity dosáhnout tzv. zanedbatelného stárnutí. A právě o docílení zanedbatelného stárnutí hovoří Gompertzův zákon umírání.

Gompertzův zákon umírání mj. říká, že zhruba 99,8% lidí zemře dříve než se dožijí 100 let. 

Proč tomu tak je?

Ovlivňujících faktorů je samozřejmě mnoho. Gompertzův zákon říká, že zhruba kolem 60. roku života se člověk setkává s první vážnou nemocí, kterou, byť často se zdravotními následky, díky moderní medicíně překoná. V případě 2. vážné nemoci, zasahující člověka většinou kolem 70. roku života, se však karta obrací a oslabené tělo již medicína často nezachrání. Nutno je také podotknout, že s každou vážnou nemocí se statisticky významně snižuje i kvalita života.

Kdy přichází na scénu zanedbatelné stárnutí?

Zanedbatelné stárnutí je velmi speciální kategorií, jelikož právě díky němu může člověk dosáhnout skutečné longevity. Longevity ve smyslu dlouhého, kvalitního a plnohodnotného života. A to dokonce i v délce 100 a více let.

Jak tedy zanedbatelného stárnutí dosáhnout? Princip Longevity Clock se zdá být tou správnou odpovědí…

Princip Longevity Clock

Principem je v každém možném okamžiku stárnout biologicky pomaleji než běží čas.

A proto bylo představeno celkem 8 způsobů, jak natáhnout své „Longevity Clock”.

1. Nevýživa (vědecky řečeno kalorická restrikce) 

Lidstvo konzumuje stále více kalorií, od roku 1970 do roku 2020 se průměrný kalorický příjem člověka moderní společnosti zvýšil o neskutečných 20%. Úbytek kalorií ve stravě nelze tudíž ve skutečnosti považovat za restrikci, ale potřebnou normu. 

Dlouhodobá kalorická restrikce má pro tělo hned několik pozitivních důsledků, kterými jsou: 

 • Snížení IGF-1, jednoho z klíčových markerů dlouhověkosti. 
 • Zlepšení inzulinové rezistence o 20%, lipidů o 25% a cholesterolu o 30%. 
 • Snížení krevního tlaku o 25%.
 • Snížení hmotnosti v průměru o 15%.
 • A prodloužení života až o 40% v případě výzkumů dělaných na zvířatech.

Největší přínos představuje kalorická restrikce pro organismus mezi 40. a 65. rokem života, ale bezvýznamná není ani u mladších jedinců. 

2. Výživa

To, čím naše tělo živíme, je vždy důležité a v případě longevity to platí dvojnásobně. 

Pro longevity stravu je zásadní tzv. LPD neboli Low Protein Diet, která by neměla být krátkodobou dietou, ale skutečně dlouhodobou úpravou stravy. Správně vedená Low Protein Diet by měla splňovat několik podmínek:

 • Obsah bílkoviny ve stravě by měl tvořit méně než 10% celkového denního příjmu.
 • Obsah rostlinné bílkoviny převládá nad bílkovinou živočišnou.
 • Strava obsahuje převážně zeleninu, ovoce, ořechy a celozrnné potraviny, a to primárně ty, které nejsou rafinované či jinak významněji průmyslově zpracované.

Jaké jsou výsledky takové úpravy stravy?

 • Dlouhodobé studie prokazují prodloužení života až o 15 let u osob, které s LPD začaly zhruba mezi 20. a 40. rokem života. 
 • V případě osob, které s LPD začaly kolem 60. roku je prodloužení života zhruba poloviční a činí 7-8 let.

Přechod na LPD stravu je velmi důležitý pro dosažení Longevity, jelikož data nejnovějších rozsáhlých vědeckých výzkumů hovoří poměrně přesvědčivě: 

 • Standardní příjem bílkovin ve stravě (19 a více % denního kalorického příjmu) u osob ve středním věku (45-65 let)
  • Zvyšuje celkové riziko předčasného úmrtí o 75%
  • Zvyšuje riziko úmrtí na rakovinu o 400 %, v případě konzumace pouze rostlinné bílkoviny poté o 200%
 • Osoby dodržující nízkoproteinovou stravu mají vyšší hladinu IGFBP-1, hormonu inhibujícího růst potenciálního nádorů o desítky procent
 • AMK (aminokyseliny) a PEP (peptidy) zvyšují při dlouhodobé expozici riziko nádorových mutací 4-5 násobně, způsobují genovou nestabilitu a významně urychlují stárnutí buněk. 

3. Mobilita a přiměřený sport 

Pohyb je neodmyslitelnou součástí longevity, ale v přiměřené míře, pro kterou je charakteristické například:

 • 7 000 kroků denně
 • Střední intenzita aerobního cvičení 
 • Střední intenzita silového cvičení 
 • VILPA

Taková míra pohybu dokáže prodloužit funkčnost některých tkání a orgánů (typicky srdce a plíce) v 70 letech na úroveň biologického věku 40-ti letých a snížit riziko předčasného úmrtí o 70%.

Naopak strategie tzv. sedentary lifestyle, neboli také sedavého životního stylu moderních lidí, vede jednoznačně k předčasnému stárnutí, rozvoji civilizačních onemocnění a úbytku longevity.

4. Detox

Ve smyslu odstranění toxického působení v podobně škodlivého vnějšího prostředí, škodlivých chemikálií denní potřeby (týkajících se bohužel často i kosmetiky) nebo také kouření, které dokáže život zkrátit o více než 10 let.

5. Duše

Péče o duši a snižování chronického stresu, formou meditací, cvičení jógy či jiných technik, dokáží snížit hladinu klíčových interleukinů zánětu, ovlivňovat expresi tzv. genů dlouhověkosti, omlazovat mozek zvýšením tvorby BDNF nebo také bojovat proti celkovému stárnutí organismu, které chronický stres urychluje až o 15 – 20%.

6. Nemoc

Přítomnost chronické nemoci je dle Gompertzova zákona jednou z nejčastějších příčin předčasného úmrtí.  V těle stupňuje inflammaging, tedy stárnutí zánětem, zvyšuje stres a pravděpodobnost předčasného stárnutí buněk. Snahou by mělo být minimalizovat projevy jakékoliv chronické nemoci na minimum, a to jak medicínskými, tak životně stylovými prostředky. 

7. Anti-agingové látky a CRM

Anti-agingové látky a CRM (Caloric Restriction Mimetics) aktivují sirtuiny a autofágii, inhibují IGF a m-TOR, snižují interleukiny, zpomalují poškození DNA nebo také zpomalují buněčnou senescenci. 

8. Kyselina hyaluronová

Ačkoliv je kyselina hyaluronová proslavena primárně v oblasti estetické a pohybové medicíny, po 60-ti letech výzkumů a aplikací jsou její úžasné účinky známé již i v oblasti longevity a anti-agingu.

Kyselina hyaluronová totiž: 

 • Snižuje Inflammaging
 • Stimuluje tvorbu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové v těle
 • Podporuje dlouhověký mikrobiom (Akermansia M.) a normobiozy
 • Podporuje autofagii
 • Podporuje UPR – Unfolded Protein Response (likvidaci akumulovaných a defektních proteinů z proteosomů)
 • Aktivuje geny dlouhověkosti přes inhibici m-TOR
 • Působí na reparaci jádrové i mitochondriální DNA
 • A přímo prodlužuje život u experimentálních živočichů

Přednáška Longevity Clock odkryla mnoho dat z oblasti longevity a anti-agingové medicíny. Zároveň nám také ukázala, že longevity přístup k životu má vědecky podložená data k efektivnímu navýšení kvality dlouhověkého života. A svou symbolikou longevity hodin poukázala na to, že s časem, který má člověk k dispozici, lze pracovat a lze do něj aktivně zasahovat.

Zajímá vás
Anti-aging?

Přihlaste se k odběru novinek ze Světa Anti-agingu

Klíčové informace

01Longevity Day byla celodenní akce uspořádaná při příležitosti přestupného roku 29.února 2024, jakožto symbolu dne, který máme navíc. Jejím jádrem byl dopolední přednáškový blok s hlavní přednáškou Longevity Clock.
02Zanedbatelné stárnutí je jedním z hlavních předmětů longevity, jelikož naplňuje koncepci dlouhého, kvalitního a plnohodnotného života. Data anti-agingové medicíny nám dnes odhalují, že zpomalit stárnutí je 10x efektivnější než léčit jednotlivé nemoci.
03Principem Longevity Clock je v každém možném okamžiku stárnout biologicky pomaleji než běží čas.
04Longevity Clock se dle Dr. Exnera skládají celkem z 8 způsobů, jak prodloužit život neboli „natáhnout své Longevity Clock”, a to sice u kalorická restrikce, výživy, mobility, detoxu, duše, nemoci a anti-agingových látkek a CRM.
Sdílejte tento článek skrze: